top of page

The Ultimate startup ecosystem

Què és l'Acceleradora del Mar?

IVEAEMPA 

Acceleradora del Mar 

La Federació d'Empresaris del Mar -IVEAEMPA- és una Federació d'associacions d'empresaris del sector de la pesca, el turisme, el medi ambient i la resta de sectors de l'economia blava.

In the last two years...

L'Acceleradora

+30 startups

in our program

+2M€ 

funding raised

+140 

jobs created

Tens una idea de negoci i vols posar-la en pràctica?

Tens una idea de negoci?

Els perfils de l'equip

Saps quin és el teu perfil? Saps si el teu equip compleix la fòrmula de "funcional + fèrtil + divers"?

Identifica el teu perfil, així com el teu arquetip i la teva voluntat de co-creació, mitjançant el test de l'emprenedor i el test dels arquetips i descobreix amb nosaltres com el teu equip i tu podeu aportar valor gestionant la diversitat a través del mètode MPI.

Test de l'emprenedor
Test dels arquetips
Aplica el Mètode MPI amb nosaltres
Els perfils de l'equip

PER QUÈ IVEAEMPA?

Accelerem startups o idees d'emprenedoria

Programes que hem dissenyat, participat o impulsat

PROGRAMA XARXA COMUNICA I EMPRÈN DE FUNDECO
PROJECTE OPORTUNITAT DEL CLUB SEGLE XXI
Programes

L'Acceleradora del Club Segle XXI de Catalunya és una eina innovadora de suport a emprenedors, amb l'objectiu d'accelerar el desenvolupament d'idees i projectes empresarials, seleccionats a partir de la diversitat, tant dels del Programa d'Emprenedoria dels Barris del mateix Club, com els joves talents provinents de l'àmbit universitari.

L'Acceleradora, formada per un grup de mentors / coaches experts en emprenedoria i diversitat, genera un model d'empresa diversa des del seu començament. La pime neix amb un nou estil en la selecció i gestió del personal, en els seus processos de desenvolupament i producció, comença internacionalitzada i planifica el seu creixement sota el prisma d'una societat global i diversa. Aquests són conceptes claus per al seu èxit.

Els projectes d'emprenedoria podran participar en el concurs d'idees de negoci, optant a un premi econòmic i rebre una assignació de capital llavor per a posar-los en funcionament.

En el cas que tinguin èxit, es promourà la captació de nous fons. Aquestes ajudes financeres provindran de diversos orígens, segons les característiques de cada cas: del Fons d'Inversió del propi Club Segle XXI, de les xarxes de Business Angels i / o de capital risc de microcrèdits d'entitats financeres associades al Club, o de finançament institucional. Així doncs, l'Acceleradora es converteix en una via de finançament alternativa als canals financers tradicionals.

Acceleradora del Club Segle XXI

Fluidra Accelera va ser creada l'any 2014. Es tracta d'una acceleradora de startups que busca projectes innovadors i sostenibles relacionats amb el món de l'aigua. L'objectiu d'aquesta iniciativa és clar: acompanyar emprenedors i inversors en la creació i el desenvolupament de noves solucions rendibles, orientades a l'ús sostenible de l'aigua.

Per això, l'acceleradora ofereix assistència professional a startups del sector de l'aigua, alhora que crea una cartera de projectes viables i de qualitat en què invertir.

Aquelles startups que compleixin els requisits fixats poden presentar les seves idees des d'una plataforma en línia. Entre les propostes rebudes, Fluidra Accelera seleccionarà les que mostrin una relació creixement / risc més favorable.

Els emprenedors seleccionats per l'acceleradora comptaran amb l'assessorament d'un equip de mentors format per directius de Fluidra, un grup multinacional amb presència directa en més de 40 països. Aquests professionals, experts en els àmbits de la producció, la gestió, el màrqueting i les vendes, ajudaran a dissenyar un pla de negoci complet i a optimitzar un plantejament de viabilitat.

Un cop finalitzada l'acceleració, es duran a terme accions per atraure inversors. De la mà de Fluidra, els projectes es presentaran a les xarxes d'inversió més importants. En molts casos, Fluidra Accelera també invertirà en el capital a través d'aportacions dineràries o en espècie.

Fluidra Accelera

L'Acceleradora de Projectes del Grup Zeta, que agrupa les principals marques líders en informació i entreteniment, ofereix participació activa, suport i acompanyament en nous projectes digitals.

Vídeo Lab. Nova àrea dedicada a produir, realitzar i editar vídeos en diferents formats per a les capçaleres del grup i tercers. Es tracta d'una producció de contingut diferenciat i d'una narrativa amb un discurs propi.

Dicom. Consultora digital que ofereix solucions 360: creació de continguts d'actualitat i especialitzats, desenvolupament i redisseny de pàgines web, agència de publicitat i màrqueting digital, gestió comercial, SEM i implementació d'ad server.

Acceleradora del Grupo Zeta

El programa Xarxa Comunica i Emprèn (Xarxa CIE) de la Fundació de la Comunicació (FUNDECO) té com a objectiu impulsar inquietuds i consolidar iniciatives emprenedores dins dels sectors de la publicitat, relacions públiques i el periodisme.

Aquesta ajuda va dirigida a tot el sector i també a joves que han finalitzat o estan a punt de finalitzar els seus estudis universitaris, a professionals que han perdut la feina però disposen de l'experiència necessària en el sector per formar part d'un equip emprenedor i a petits empresaris i autònoms del sector de la comunicació que vulguin donar un impuls al seu projecte empresarial i / o diversificar els seus productes o serveis.

Si se supera el procés de selecció podran gaudir d'un programa empresarial d'assessorament especialitzat totalment gratuït a l'estar co-finançat per l'entitat organitzadora i la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Els seleccionats tindran el suport de consultors reconeguts per la Unió Europea en matèria d'emprenedoria i professionals dels sectors de la publicitat, relacions públiques o periodisme. Així, els participants convertiran una idea de negoci en un negoci invertible que serà presentat a empresaris d'èxit.

Programa Xarxa Comunica i Emprèn

El passat mes d'abril de 2017 vam començar la formació en "Creació i Gestió de Microempreses", impartida per docents universitaris d'ESADE, IESE i empresaris o consultors, amb la qual els alumnes obtindran un certificat de nivell avançat, i els coneixements seran reforçats amb pràctiques en empreses.

Es tracta d'uns estudis cofinançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, en els quals s'adquireixen coneixements sobre la Planificació i iniciativa emprenedora, la Direcció de l'activitat empresarial, la Comercialització de productes i serveis, la Gestió econòmica i financera i la Gestió de prevenció de riscos laborals.

Certificat Professional de Creació i Gestió de Microempreses

El mes de juliol de 2017 va començar el Projecte Oportunitat, una iniciativa del Club Segle XXI amb la qual els participants rebran coneixements pràctics i orientació per al desenvolupament d'una idea de negoci amb l'objectiu de convertir-la en un projecte empresarial invertible, mitjançant la superació de 10 reptes.

A les sessions, de caràcter molt pràctic, s'estableix una dinàmica de col·laboració i de generació de noves idees, fruit de la diversitat d'orígens, coneixements i experiències vitals i professionals dels participants. Les sessions estan impartides per professionals de reconegut prestigi en l'assessorament empresarial i la gestió de la diversitat.
 

Projecte Oportunitat
Notícies
bottom of page